Persoonlijke innovatiekracht en een innovatie mindset is gebaseerd op leer- en leiderschapskwaliteiten (LQ)

Ons LQ is gebaseerd op deze vier essentiële pijlers:

Strategie: een uitgebreid repertoire aan strategieën maakt dat je altijd kunt kiezen uit wat het beste bij jou past of de specifieke situatie.

Motivatie: inzicht in wat jou beweegt en de vaardigheid om daar mee om te gaan helpen je de in- en externe factoren die op je motivatie inwerken te onderkennen en in je voordeel te benutten.

Zelfredzaamheid: bevordert dat je zelfstandig en onafhankelijk van anderen vooruitgang kunt boeken in je ontwikkeling.

Zelfbeeld: alleen jij zelf bepaalt wat je wilt en kunt door te reflecteren en jezelf te toetsen, zodat je jouw ontplooiing niet af laat hangen van hoe anderen jou zien of behandelen.

ontwikkel je metacognitieve vaardigheden en je staat sterker in je schoenen

Het LQ in detail

Vermogen tot leren en leiding geven is van nature in ons ingebouwd en wordt gedurende ons leven verder ontwikkeld. Door het LQ niet alleen bij jezelf, maar ook bij de ander te helpen ontwikkelen draag je bij aan het welzijn van de samenleving als geheel.

Voor Onderwijs en Opvang

We hebben voor deze sectoren het LQ in een Leren Leren format gegoten, inclusief een doorlopende lijn.