Verduurzamen - overzicht

Dit overzicht in wording biedt de actuele de stand van zaken van de energietransitie.
Neem contact op voor vragen, aanvullingen of opmerkingen.

Partijen & doelen

De belangrijkste:

  • Greenpeace: 100% duurzame energie per 2050 wereldwijd
  • Urgenda: 100% duurzame energie per 2030 in NL
  • ... lijst wordt nog uitgebreid
SER Energieakkoord 2014-2020

De tweede kamer is tot nu toe vol lof. Volgens de SER liggen we op planning. Doelen op hoofdlijnen:

  • 300.000 woningen jaarlijks +2 labelstappen;
  • energieneutrale nieuwbouw vanaf 2020 ;
  • 1,5% energiebesparing per jaar;
  • 14% hernieuwbare opwek, 16% in 2023 (2016 was 5,9%);
  • 100 petajoule (27 miljoen Mwh) energiebesparing per 2020 (circa 3% op totaal);
  • 90.000 extra voltijdbanen (eind 2020).
6.000 MW windenergie op land 2020

(-) Met 55% gerealiseerd eind 2016 lopen we achter op plan. Belangrijkste oorzaak: de burger en lokale overheid waren niet op tijd betrokken.