Handreiking Energie in de Wijk

Resultaten onderzoek en praktijkleergroep Interreg project CAN 2019
Gemeente en wijkinitiatief in constructief partnerschap
april 2019

Motto: eerst aansluiten bij het ritme van de wijk
pas daarna versnellen.

Contact